Η συμπληρωμένη υπεύθυνη δήλωση/εξουσιοδότηση, θα πρέπει να εκτυπωθεί και να υπογραφεί από τον γονέα και να προσκομισθεί στην κατασκήνωση.

Προσωπικά στοιχεία

Κατόπιν εντολής μου και με την άδεια μου, δηλώνω με ατομική μου ευθύνη ότι τα τέκνα

θα αποχωρήσει/θα έχει έξοδο από την κατασκήνωση Γ.Α. Καλύβας Α.Ε. με

και θα υπογράψει αντί εμού ότι δικαιολογητικά χρειάζεται.